Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 8.1.2 wniosków skierowanych do ponownego rozpatrzenia

data publikacji: 28-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie skierowanych do ponownego rozpatrzenia, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 13.10.2008 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie -projekty konkursowe.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1. 2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie -projekty konkursowe.

M-ce
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki
ZOSTAŃ ASEM SPRZEDAŻY – cykl szkoleń przekwalifikowujących dla pracowników branż podlegających procesom modernizacyjnym i adaptacyjnym
ul. Promienista 83, 60-141Poznań
70