Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konsultacje społeczne Planów działania na lata 2014-2015

data publikacji: 23-08-2013
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie przygotowywania pierwszej wersji Planów działania na lata 2014-2015, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie, na którym omówiony zostanie proponowany zakres, tematyka i formy wydatkowania środków oraz realizacja celów poszczególnych priorytetów w latach 2014 i 2015.
W/w spotkanie odbędzie się dnia 10 września br. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Kościelnej 37 (budynek B, sala 55).
Warunkiem udziału w konsultacjach społecznych jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: efs@wup.poznan.pl lub faksem na numer 61-846-37-20. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 04.09.2013 roku. Zaznacza się, iż dany podmiot w spotkaniu może reprezentować 1 przedstawiciel. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza wyciągi z propozycji Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów VI – IX w województwie wielkopolskim.