Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL, po wykorzystaniu oszczędności – stan na 23.08.2013 r.

data publikacji: 27-08-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powstały oszczędności umożliwiające przyznanie dofinansowania kolejnemu wnioskowi z listy rankingowej.

W związku z powyższym rekomendowany do dofinansowania został wniosek znajdujący się na pozycji 104 zaktualizowanej listy rankingowej (w załączeniu zaktualizowana lista).

Do pobrania:
Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – edycja 2012/2013, po wykorzystaniu oszczędności – stan na 23.08.2013 r.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego