Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 8.7

data publikacji: 03-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 8.7, która będzie obowiązywała od dnia 16 września br. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.

Zakres wprowadzanych w GWA zmian obejmie między innymi:

  • aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu dla Priorytetu V (tabele 3.1.2 i 3.1.3),
  • dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL dla Priorytetu V (tabela 3.5),
  • zmianę nazwy instytucji z „Urząd Marszałkowski w Łodzi” na „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego” (pole 1.5). Wszystkie wnioski posiadające nieaktualną nazwę instytucji, po wczytaniu do GWA otrzymają informację, że wartość jest nieaktualna. Generator pozwoli na zmianę nazwy instytucji na nową lub pozostawienie wprowadzonej wartości,
  • dodanie po stronie konwertera danych do KSI w polu „Kraj” pozycji „CZ Czechy”. Analogiczna zmiana została wprowadzona KSI SIMIK 07-13,
  • wprowadzenie komunikatu o przetwarzaniu przez GWA na stacji użytkownika plików Cookies oraz udostępnienie polityki prywatności w tym zakresie,
  • dostosowanie interfejsu GWA mające na celu dynamiczne wyświetlanie w przeglądarkach stopki z wersją publikacji GWA.

Należy podkreślić, że wraz z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będą mogły być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji.

Ponadto, ze względu na niewielki charakter zmian zostanie zapewniona możliwość edycji wniosku utworzonego w aktualnej wersji 8.6 GWA w nowym GWA. Po wczytaniu takiego wniosku, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się jego suma kontrolna. Dalsza edycja wniosku będzie możliwa.

Tym samym, do dnia 15 września br. obowiązującą wersją jest 8.6 GWA, natomiast od dnia 16 września br. obowiązującą wersją jest 8.7 GWA. Jednocześnie od dnia 2 września br. pod adresem: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87 dostępna jest nowa wersja 8.7 GWA, zawierająca aktualne słowniki wskaźników dla Priorytetu V. Pod głównym adresem: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl nadal dostępna jest obecna wersja 8.6 GWA. Z dniem 16 września wersja 8.6 zostanie wyłączona, a pod głównym adresem będzie dostępna wyłącznie wersja 8.7 GWA.