Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Październik | Lista rankingowa 8.1.2

Lista rankingowa 8.1.2

data publikacji: 28-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 13.10 – 15.10.2008 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie -projekty konkursowe.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1. 2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie -projekty konkursowe.

M-ce
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kwant Sp. z o.o.
Reorientacja zawodowa twoją szansą
ul. Promienista 77, 60-276 Poznań
89
2
Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Szkolenia, Doradztwa i Konsultingu „Profi – Kurs” Sp. Z o.o.
Szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
ul. Winna 2A,
61-658 Poznań
85
3
Stowarzyszenie Bezpieczny Konin
Partnerstwo lokalne szansą na rozwój gospodarczy regionu konińskiego
ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin
80
4
HOLDIKOM Spółka Akcyjna
Aglomeracja kalisko – Ostrowska na rzecz zmian gospodarczych. Strategia. Partnerstwo. Współpraca
Partyzancka 27,
 63-400 Ostrów Wielkopolski
79
5
Polsko – Niemieckie Przedsiębiorstwo Szkolenia, Doradztwa i Konsultingu „Profi – Kurs” Sp. Z o.o.
Wsparcie dla pracowników z branż restrukturyzowanych w Wielkopolsce
ul. Winna 2A,
61-658 Poznań
77
6
Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa
Razem – partnerstwo na rzecz rynku pracy
ul. Głogowska 26,
60 - 734 Poznań
73,5
7
Stowarzyszenie Miasta w Internecie
Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju
ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów
72,5
8
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ- wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce
Al. Jerozolimskie 53/1a, 00-697 Warszawa
67
9
Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza Ewa Gawrońska
Organizator Sprzedaży Internetowej – nowy zawód dla Ciebie. Projekt adresowany dla osób odchodzących z rolnictwa
ul.Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
66,5