Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/12

data publikacji: 10-09-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
DOROTA NOWAK
POZNAŃ
2
MONIKA GALAS-PODGÓRECKA
LUBOŃ
3
MAGDALENA PARCHLINIAK
POZNAŃ
4
ALICJA WÓJCIK
POZNAŃ
5
KATARZYNA LENORT
POZNAŃ
6
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
7
ANNA KUPIDURA
POZNAŃ
8
PAWEŁ CZARNECKI
BYDGOSZCZ
9
REMIGIUSZ SZMAJDA
POZNAŃ
10
MAGDALENA BURDAJEWICZ
POZNAŃ
11
MAGDALENA FROST
CZEMPIŃ
12
HANNA BYSTRA
POZNAŃ
13
MAGDALENA KACZMAREK
POZNAŃ
14
PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI
POZNAŃ
15
ALICJA URBANIAK
POZNAŃ
16
MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK
POZNAŃ