Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wsparcie techniczne (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007

data publikacji: 10-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisała z firmą Britenet umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007 (Baza lokalna PEFS 2007, Formularz PEFS 2007, aplikacja PEFS 2007 – Walidator). Usługa Help Desk świadczona jest od 2 września 2013 r.

Równocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż IZ PO KL udostępniła aktualną Procedurę zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wzór Karty zgłoszenia problemu technicznego w systemie PEFS 2007.

Ponadto WUP w Poznaniu zwraca uwagę na ścisłe przestrzeganie procedury, w szczególności na zakaz przesyłania bezpośrednio na adres e-mail Help Desk Formularzy PEFS 2007 lub zrzutów ekranu (tzw. screenshotów) zawierających dane osobowe.

Do pobrania: