Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów do współpracy

data publikacji: 17-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnera zagranicznego do współpracy ponadnarodowej.

Zespół projektowy z NGO TRENDHUIS (www.trendhuis.be), zajmujący się dziedziną CSR, pilnie poszukuje odpowiedniego partnera do współpracy ponadnarodowej w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wymiany know-how w tej dziedzinie i/lub do przeprowadzenia pilotażu i/lub pilota i przetestowania w praktyce zestawu narzędzi w danym kraju/regionie.

Projekt będzie stanowił część inicjatywy w dziedzinie CSR i umożliwi wdrożenie jego efektów we własnym kraju. W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z: nathalie.bekx@trendhuis.be.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.