Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 18-09-2013

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji V edycji projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 11 października 2013 roku w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca V edycję przedmiotowego projektu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki osiągnięte w ramach V edycji, założenia do nowej VI edycji projektu oraz wystąpienia przygotowane przez uczniów, którzy otrzymali stypendium w ramach przedmiotowego projektu.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: a.mlodzinska@wup.poznan.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 09 października 2013 roku włącznie. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania:

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA