Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram konferencji podsumowującej V edycję projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

data publikacji: 18-09-2013

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 PO KL – podsumowanie V edycji

11 października 2013 r.
Dom Aukcyjny ADAM’S,
ul. J. Matejki 62, Poznań.

10:00 - 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 - 10:25 Powitanie uczestników konferencji
10:25 - 11:00 Prezentacja podsumowująca V edycję przedmiotowego projektu
11:00 - 11.15 Przerwa
11:15 - 13.00 Wystąpienia stypendystów
13.00 - 13:15 Przerwa
13.15 - 13.45 Prezentacja głównych założeń kolejnej edycji projektu
13.45 - 14.30 Konsultacje indywidualne dotyczące prawidłowego wypełniania dokumentów w ramach kolejnej edycji projektu ( w tym Wniosku o przyznanie stypendium)
14.30 Zakończenie