Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przesunięcie terminu naboru zgłoszeń do konkursu "Dobre praktyki EFS 2013"

data publikacji: 23-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż termin naboru zgłoszeń do organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu „Dobre praktyki EFS 2013”, został przesunięty do 30 września 2013 r.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

W związku z tym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zachęca do podzielenia się doświadczeniami i zaprezentowania projektów, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania. W imieniu Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przysyłać do 30 września 2013 roku na następujący adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
ul. Domaniewska 39 a
02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs "Dobre praktyki EFS 2013".

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 listopada 2013 roku, natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są zamieszczone również na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.roefs.pl.

Kontakt w sprawie konkursu: Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

Do pobrania:

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.