Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty przyjęte do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12 w wyniku zwiększenia wartości alokacji finansowej – ogólna pula środków

data publikacji: 24-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe. Z uwagi na konieczność dopasowania potrzeb szkoleniowych do specyfiki oraz kierunków rozwojowych regionu Wielkopolski, decyzją IP wartość zwiększonej alokacji z ogólnej puli środków w wysokości 8 580 000,00 PLN przeznaczono na projekty przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia w regionie, a tym samym potencjału rozwojowego wielkopolski. W związku z powyższym na podstawie korekty listy rankingowej ogłoszonej na stronie internetowej WUP dnia 27.12.2012 r. do dofinansowania przyjęto następujące projekty:

Do pobrania: