Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do konsultacji Regulaminu stypendialnego w ramach projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 26-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do konsultacji Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w roku szkolnym 2013/2014.

Termin konsultacji: uwagi można zgłaszać do dnia 4.10.2013 r.

Forma konsultacji: pisemna, poprzez wypełnienie Formularza konsultacji Regulaminu stypendialnego i wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: m.tomys@wup.poznan.pl lub poprzez złożenie w sekretariacie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, Budynek E.

Dodatkowych informacji dotyczących Regulaminu stypendialnego udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego