Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

data publikacji: 26-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 9 września br. został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (link do przedmiotowego dokumentu).

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w terminie do 25 października 2013 roku wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://konsultacjepower.efs.gov.pl. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych PO WER oraz zgłaszania propozycji zmian do przedstawionego projektu PO WER.