Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny wspiera przedsiębiorczość osób młodych

data publikacji: 01-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało nowa publikację pt. PO nitce do KLębka ukazującą krok po kroku drogę młodych przedsiębiorców do prowadzenia własnej firmy.

Europejski Fundusz Społeczny znacząco zmienił sytuację młodych osób na rynku pracy. Dzięki oferowanym możliwościom wsparcia w postaci zajęć pozalekcyjnych, praktyk zawodowych, staży, szkoleń czy dofinansowania przeznaczonego na założenie własnej działalności gospodarczej lub pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach, znamiennie wpłynął na rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi w Polsce.

Już około 2 miliony osób w wieku od 15 do 24 lat skorzystało z pomocy świadczonej w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Od początku istnienia Programu 27 tys. młodych osób założyło własne firmy. Nie wszystkie z nich przetrwały próbę czasu i sprostały wymaganiom rynku, ale te, którym się udało tworzą atrakcyjne i trwałe miejsca pracy, przynoszące niezależność i satysfakcję.

Nowa publikacja wydana przez Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pt. "PO nitce do KLębka", pokazuje autentyczne przykłady dobrych praktyk, zrealizowanych marzeń o własnej działalności gospodarczej, gdzie hobby i pasja tworzenia przeradza się w pracę zarobkową. W publikacji przedstawiamy uczestników projektów Programu Kapitał Ludzki, którzy z sukcesami prowadzą własne firmy, założone dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach PO KL oraz przede wszystkim własnej kreatywności, inwencji i determinacji w dążeniu do celu.

Bohaterowie publikacji udzielają cennych rad przyszłym przedsiębiorcom, a opis sposobu dokonywania i znaczenia analizy SWOT, jednej z najpopularniejszych technik analitycznych w procesie podejmowania decyzji, jest cenną wskazówką dla tych, którzy są na etapie planowania własnego pomysłu na prowadzenie biznesu i oszacowania powodzenia przedsięwzięcia.

Publikacja pt. PO nitce do KLębka dostępna jest do pobrania na stronie internetowej www.efs.gov.pl w zakładce Działania promocyjne/Aktualności: (Publikacja_EFS_Po_nitce_do_klebka_270913.pdf).