Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozpoczęcie VI edycji projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski"

data publikacji: 10-10-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 27 września 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia WUP w Poznaniu realizacji kolejnej – VI edycji projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt rozpoczął się 1 października 2013 r. i zakończy się 31 grudnia 2014 r. Jego celem jest przyznanie doktorantom / doktorantkom kształcącym się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w wielkopolskich uczelniach / jednostkach naukowych 100 stypendiów doktoranckich na okres od 1 grudnia 2013 r. do 30 września 2014 r. w wysokości 34 000,00 zł wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci szkoleń.

W związku z powyższym obecnie trwają prace nad Regulaminem Stypendialnym, szczegółowo opisującym zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz wsparcia towarzyszącego. Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego planowane jest na listopad br. i zostanie ogłoszone na niniejszej stronie internetowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności doktorantki z kierunków matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, do monitorowania strony, a następnie do aplikowania o stypendium i wsparcie towarzyszące!

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego