Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.1

data publikacji: 02-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: „STARTup your life! – czyli promocja przedsiębiorczych postaw
w wielkopolskiej nauce.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – Mariusz Kłobucki, ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
Wartość projektu: 715 220,00 zł
Wartość dofinansowania: 715 220,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 82,5 pkt.
Data podpisania umowy: 28-10-2008 r.

Tytuł projektu: InQbacja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Wartość projektu: 537 360,00 zł
Wartość dofinansowania: 537 360,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 67 pkt.
Data podpisania umowy: 18-11-2008 r.

Tytuł projektu: PATENT na innowacyjny biznes
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacją Rozwoju Regionów Pro - Regio,
ul. 23 Lutego 7/3, 61 – 741 Poznań,
Wartość projektu: 303 990,00 zł
Wartość dofinansowania: 303 990,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 67 pkt.
Data podpisania umowy: 28-11-2008 r.

Tytuł projektu: Program Transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Aleje Jerozolimskie 53/1a, 00-697 Warszawa
Wartość projektu: 585 650,00 zł
Wartość dofinansowania: 585 650,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04-12-2008 r.

Tytuł projektu: Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności woj. wielkopolskiego – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Faber Consulting Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń
Wartość projektu: 388 376,00 zł
Wartość dofinansowania: 388 376,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 81,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18-12-2008 r.

Tytuł projektu: INNEO
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Rubież 46, 61 – 612 Poznań
Wartość projektu: 554 160,00 zł
Wartość dofinansowania: 554 160,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 72,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10-12-2008 r.

Tytuł projektu: Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na rzecz zmian gospodarczych. Strategia. Partnerstwo. Współpraca
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Holdikom S.A., ul. Partyzancka 27, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 532 840,00 zł
Wartość dofinansowania: 532 840,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 79 pkt.
Data podpisania umowy: 10-12-2008 r.