Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja Working Life 2013

data publikacji: 11-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż strona szwedzka, będąca liderem projektu ponadnarodowego „Inclusive Europe”, w którym partnerem jest również Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich, ma przyjemność zaprosić do udziału w corocznej międzynarodowej konferencji Working Life 2013.

Zakres tematyczny konferencji związany jest z wdrażaniem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających ze współpracy ponadnarodowej oraz integracji społecznej i zawodowej wszystkich obywateli państw basenu Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie zostało podzielone na dwa dni. Pierwszy dzień poświęcony będzie wypracowaniu pomysłów na przedsięwzięcia projektowe od 2014 r. Uczestnicy spotkania zostaną zachęceni do identyfikacji wspólnych problemów/kwestii będących przedmiotem przyszłej współpracy w zakresie 4 tematów: Młodzież, Równość, Niepełnosprawność i Innowacje Społeczne w celu efektywnej realizacji Strategii Regionu Morza Bałtyckiego. Podczas drugiego dnia konferencji przewidziane są seminaria w zakresie szeroko pojętego rynku pracy i wspomnianej strategii makroregionalnej w kontekście przyszłych wyzwań i szans. Przedstawione zostaną także dobre praktyki wdrażania Strategii Regionu Morza Bałtyckiego w różnych Państwach Członkowskich, zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym, projekty flagowe, możliwości finansowania i inne.

Miejsce konferencji: Sztokholm, Szwecja
Data: 25 - 26 listopada 2013 r.
Język spotkania: angielski

Koszty udziału w konferencji pokrywa strona szwedzka (goście z zagranicy są zwolnieni z opłaty obowiązującej uczestników szwedzkich w wysokości 950 SEK), zaś koszty przejazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Termin rejestracji na konferencję upływa 4 listopada br. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz dokonania rejestracji należy kontaktować się bezpośrednio z Panią Anne Marie Flood, e-mail: annemarie.flood@arbetsmiljoforum.se, tel.: +46 (0)707-240400.
Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Inclusive Europe: www.inclusiveeurope.se.

W opinii KIW wydarzenie Working Life jest doskonałą okazją nawiązania kontaktów międzynarodowych z potencjalnymi partnerami ponadnarodowymi na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej EFS w obecnym okresie programowania, zwłaszcza zaś pod kątem ewentualnych rozszerzeń tzw. standardowych projektów PO KL o komponent współpracy ponadnarodowej.