Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1

data publikacji: 20-06-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: Wykorzystaj szansę
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Ostrowski/Powiatowy Urząd Pracy Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 290 378,00 PLN
Wartość dofinansowania: 290 378,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105 pkt
Data podpisania umowy: 01.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: Szansa na nowy zawód
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Kępiński/Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
ul. Mianowice 2H, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 858 242,90 PLN
Wartość dofinansowania: 858 242,90 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101 pkt
Data podpisania umowy: 02.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: Aktywność i podniesienie kwalifikacji szansa na lokalnym rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie ‘”Solna Dolina”, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 430 866,00 PLN
Wartość dofinansowania: 430 866,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 99,5 pkt
Data podpisania umowy: 08.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Nowa era dla kobiet 50+”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań ul. Staszica 15,
60-526 Poznań
Wartość projektu: 945 475,75 PLN
Wartość dofinansowania: 945 475,75 PLN
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 25.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Kompleksowy start zawodowy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Społecznych Barwy Ziemi
Olszanka 21D, 23-110 Krzczonów
Wartość projektu: 719 817,94 PLN
Wartość dofinansowania: 719 817,94 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,0 pkt
Data podpisania umowy: 25.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Aktywni na nowo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 431 314,00 PLN
Wartość dofinansowania: 431 314,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105,50 pkt
Data podpisania umowy: 18.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Wsparcie na starcie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 660 935,00 PLN
Wartość dofinansowania: 660 935,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105,50 pkt
Data podpisania umowy: 18.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Szkolenie = zatrudnienie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 1 003 516,31PLN
Wartość dofinansowania: 1 003 516,31 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt
Data podpisania umowy: 15.10.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Grasz o staż”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 1 003 516,31PLN
Wartość dofinansowania: 1 003 516,31 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt
Data podpisania umowy: 15.10.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Aktywni przed trzydziestką”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Międzychodzki/Powiatowy Urząd Pracy
w Międzychodzie, ul. 17 stycznia 143, 64-400 Międzychód
Wartość projektu: 313 984,50 PLN
Wartość dofinansowania: 313 984,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100,0 pkt
Data podpisania umowy: 25.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Tacy sami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat krotoszyński/Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 255 092,00 PLN
Wartość dofinansowania: 255 092,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 111,50 pkt
Data podpisania umowy: 10.10.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „DRUGA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Średzki / Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 268 124,00 zł
Wartość dofinansowania: 268 124,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,50 pkt.
Data podpisania umowy: 25.10.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: KIERUNEK PRACA II. Wsparcie bezrobotnych niepełnosprawnych osób po 50 roku życia z terenu powiatu gnieźnieńskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 845 786,66 zł
Wartość dofinansowania: 845 786,66 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt
Data podpisania umowy: 16.10.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „ŁAP SZANSĘ – kompleksowa ścieżka wsparcia osób niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie RAZEM DLA POWIATU, ul. Legionów 46, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 496 719,09 zł
Wartość dofinansowania: 496 719,09 zł
Liczba zdobytych punktów: 99,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18.10.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Szansa dla 50+”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich, ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 833 445,93 zł
Wartość dofinansowania: 833 445,93 zł
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt.
Data podpisania umowy: 22.10.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Wsparcie na starcie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat ostrzeszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie, ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 839 900,00 zł
Wartość dofinansowania: 839 900,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10.10.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Młodzi do pracy!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: 7 CUBES Sp. z o. o. ul. Mokotowska 15a/1b,
00-640 Warszawa
Wartość projektu: 814 157,28 PLN
Wartość dofinansowania: 814 157,28 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,0 pkt.
Data podpisania umowy: 20.11.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Zielone miejsca pracy szansą na karierę zawodową osób niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eureka Sp. z o.o., ul. Innowatorów 8, 60-070 Dąbrowa
Wartość projektu: 1 483 296,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 483 296,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04.11.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Nowe perspektywy dla 50+”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Iron Brands Tomasz Klimek
Ul. Św. Marcin 29 lok. 8, 61-806 Poznań
Wartość projektu: 1 681 338,40 PLN
Wartość dofinansowania: 1 681 338,40 PLN
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt
Data podpisania umowy: 20.11.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Wysokie kwalifikacje 50+”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: 7 CUBES Sp. z o. o. ul. Mokotowska 15a/1b,
00-640 Warszawa
Wartość projektu: 593 078,88 PLN
Wartość dofinansowania: 593 078,88 PLN
Liczba zdobytych punktów: 97,0 pkt.
Data podpisania umowy: 20.11.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Niepełnosprawny sprawny w pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich, ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 889 742,12 zł
Wartość dofinansowania: 889 742,12 zł
Liczba zdobytych punktów: 108 pkt.
Data podpisania umowy: 02.12.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: „Dziś w cenie doświadczenie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: IT Grzegorz Chojnacki, ul. Powstańców 27a, 05-870 Błonie
Wartość projektu: 1 380 800,45 zł
Wartość dofinansowania: 1 380 800,45 zł
Liczba zdobytych punktów: 98 pkt.
Data podpisania umowy: 29.11.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13 (po proteście)
Tytuł projektu: „Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
Wartość projektu: 1 565 472,97 PLN
Wartość dofinansowania: 1 565 472,97 PLN
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt
Data podpisania umowy: 13.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13 (po proteście)
Tytuł projektu: AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI II. Wsparcie niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia po 50 roku życia z terenu powiatów kaliskiego oraz ostrowskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 865 507,46 zł
Wartość dofinansowania: 865 507,46 zł
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt
Data podpisania umowy: 13.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13 (po odwołaniu)
Tytuł projektu: Spadochron 50+
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj, ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wlkp.
Wartość projektu: 989 639,46 zł
Wartość dofinansowania: 989 639,46 zł
Liczba zdobytych punktów: 104 pkt.
Data podpisania umowy: 27.03.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13 (po proteście)
Tytuł projektu: Aktywni 50+
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 957 812,58 zł
Wartość dofinansowania: 957 812,58 zł
Liczba zdobytych punktów: 95 pkt.
Data podpisania umowy: 27.03.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: Wracam do pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Krotoszyński/Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn,
Wartość projektu: 765 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 765 200,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95 pkt.
Data podpisania umowy: 8.05.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/13
Tytuł projektu: Bądź aktywny
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Gnieźnieński/Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno,
Wartość projektu: 262 602,80 zł
Wartość dofinansowania: 262 602,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30.05.2014