Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line) w wersji 8.7.1

data publikacji: 16-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 14 października 2013 r. została udostępniona wersja 8.7.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika, należy zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu należy wczytać plik XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonać ostatecznej:

  • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
  • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
  • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
  • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku;

Aktualizacja generatora możliwa jest z poziomu aplikacji. W trakcie uruchamiania użytkownik zostanie poinformowany o dostępnej aktualizacji i poproszony o akceptację. W trakcie automatycznej aktualizacji wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.

Do pobrania: