Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 9.2

data publikacji: 02-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Wrzesiński, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Wartość projektu: 444 880,00 zł.
Wartość dofinansowania: 378 148,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 72,5 pkt.
Data podpisania umowy: 17-10-2008 r.

Tytuł projektu: Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Wągrowiecki, ul. Kościuszki 15,
62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 1 090 673,00 zł.
Wartość dofinansowania: 927 072,05 zł.
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt.
Data podpisania umowy: 31-10-2008 r.

Tytuł projektu: Zaplanuj swoją przyszłość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul. 5-go Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 129 606,00 zł.
Wartość dofinansowania: 110 165,10 zł.
Liczba zdobytych punktów: 61 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2008

Tytuł projektu: i Ty możesz zostać inżynierem
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Gostyński, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 962 908,38 zł.
Wartość dofinansowania: 818 472,12 zł.
Liczba zdobytych punktów: 84 pkt.
Data podpisania umowy: 18.11.2008

Tytuł projektu: PROGRAM-Bell – Język angielski dla uczniów szkół zawodowych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Języków Obcych PROGRAM-Bell Sp. z o.o.,
ul. Fredry 1, 61-701 Poznań
Wartość projektu: 471 235,87 zł.
Wartość dofinansowania: 471 235,87 zł.
Liczba zdobytych punktów: 70,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2008 r. 

Tytuł projektu: Warto wiedzieć więcej – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z Powiatu Tureckiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Wartość projektu: 76 220,00 zł.
Wartość dofinansowania: 64 787,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 80 pkt.
Data podpisania umowy: 24.11.2008 r. 

Tytuł projektu: Nowy język, nowe możliwości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Wartość projektu: 276 924,00 zł.
Wartość dofinansowania: 235 385,40 zł.
Liczba zdobytych punktów: 81 pkt.
Data podpisania umowy: 24-11-2008 r.

Tytuł projektu: Mój pierwszy biznes
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Wartość projektu: 384 360,00 zł.
Wartość dofinansowania: 326 706,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 70,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-11-2008 r.

Tytuł projektu: Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Wartość projektu: 5 159 898 zł
Wartość dofinansowania: 4 385 913,30 zł
Liczba zdobytych punktów: 68,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01.12.2008

Tytuł projektu: Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 430 624,65 zł
Wartość dofinansowania: 366 030,95 zł
Liczba zdobytych punktów: 73 pkt.
Data podpisania umowy: 01.12.2008