Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie naboru uczestników na konferencję Working Life 2013

data publikacji: 13-11-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż strona szwedzka, będąca liderem projektu ponadnarodowego „Inclusive Europe”, w którym partnerem jest również Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich, poinformowała o przedłużeniu naboru na konferencję Working Life 2013.

Zakres tematyczny konferencji związany jest z wdrażaniem Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających ze współpracy ponadnarodowej oraz integracji społecznej i zawodowej wszystkich obywateli państw basenu Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie zostało została podzielone na dwa dni. Pierwszy będzie poświęcony wypracowaniu pomysłów na przedsięwzięcia projektowe od 2014 roku. Uczestnicy spotkania zostaną zachęceni do identyfikacji wspólnych problemów/kwestii będących przedmiotem przyszłej współpracy w zakresie czterech tematów: Młodzież, Równość, Niepełnosprawność i Innowacje Społeczne w celu efektywnej realizacji Strategii Regionu Morza Bałtyckiego. Podczas drugiego dnia konferencji przewidziane są seminaria w zakresie szeroko pojętego rynku pracy oraz wspomnianej strategii makroregionalnej w kontekście przyszłych wyzwań i szans. Przedstawione zostaną także dobre praktyki wdrażania Strategii Regionu Morza Bałtyckiego w różnych państwach członkowskich UE (zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym), projekty flagowe, możliwości finansowania.

Miejsce konferencji: Sztokholm, Szwecja
Data: 25 - 26 listopada 2013 roku
Język spotkania: angielski

Koszty udziału w konferencji pokrywa strona szwedzka (goście z zagranicy są zwolnieni z opłaty obowiązującej uczestników szwedzkich w wysokości 950 SEK), zaś koszty przejazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz dokonania rejestracji należy kontaktować się bezpośrednio z Panią Anne Marie Flood, e-mail: annemarie.flood@arbetsmiljoforum.se, tel.: +46 (0)707-240400.

Więcej szczegółów znaleźć można w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej konferencji Working Life (www.workinglife.se) oraz Inclusive Europe (www.inclusiveeurope.se).