Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12

data publikacji: 25-11-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
Joanna Śmietańska
Poznań
2
Marta Strykowska
Rogoźno
3
Ewa Kromolicka
Przeźmierowo
4
Natalia Szymkowiak
Opalenica
5
Agnieszka Krawczyk
Poznań
6
Łukasz Wajda
Poznań
7
Sandra Kortas – Dorsz
Poznań
8
Anna Pawłowska
Poznań
9
Agnieszka Bruch
Poznań
10
Magdalena Konieczna
Poznań
11
Agata Kostro
Poznań
12
Marcin Duszyński
Poznań
13
Barbara Stempień
Szczecin
14
Małgorzata Matelowska
Głowienka
15
Monika Chocholska
Legnica
16
Paweł Pawłowski
Niepołomice
17
Kamil Sawicki
Szczecin