Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/12

data publikacji: 25-11-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu nr POKL/8.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
ANNA ANDRZEJEWSKA
KOZIEGŁOWY
2
DOROTA NOWAK
POZNAŃ
3
MAGDALENA FROST
CZEMPIŃ
4
MAGDALENA PARCHLINIAK
POZNAŃ
5
KATARZYNA LENORT
POZNAŃ
6
ANNA KUPIDURA
POZNAŃ
7
PAWEŁ CZARNECKI
BYDGOSZCZ
8
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
9
HANNA BYSTRA
POZNAŃ
10
MAGDALENA KACZMAREK
POZNAŃ
11
MAGDALENA BURDAJEWICZ
POZNAŃ
12
ALICJA WÓJCIK
POZNAŃ
13
AGNIESZKA BUDZYŃSKA
POZNAŃ
14
MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK
POZNAŃ
15
ANNA SAJDOK
POZNAŃ
16
ALICJA URBANIAK
POZNAŃ
17
AGATA KOSTRO
POZNAŃ
18
ŁUKASZ WAJDA
POZNAŃ
19
ANNA PAWŁOWSKA
POZNAŃ
20
SANDRA KOTRAS - DORSZ
POZNAŃ