Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przykładowe dokumenty potwierdzające kwalifikowalność

data publikacji: 05-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia przykładowe dokumenty potwierdzające kwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zobacz: Przykładkowe dokumenty (.doc)