Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szkolenie warsztatowe w dniu 12 grudnia 2013 r.

data publikacji: 02-12-2013

                         

Szkolenie warsztatowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie warsztatowe (grupę roboczą)

Praca w Generatorze Wniosków Płatniczych PO KL

Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2013 r.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe KOCHTEX
Poznań, ul. Towarowa 35/ VI piętro
Sala Szafirowa

Harmonogram szkolenia (2 grupy szkoleniowe – praca przy komputerach):
8:45-9:00 Rejestracja uczestników I grupy szkoleniowej
9:00-12:00 Pierwsza część warsztatów z udziałem I grupy szkoleniowej (w tym przerwa 10:30-10:45)
12:00-12:30 Przerwa
12:15-12:30 Rejestracja uczestników II grupy szkoleniowej
12:30-15:30 Druga część warsztatów z udziałem II grupy szkoleniowej (w tym przerwa 14.00-14.15)
15:30 Zakończenie

Prowadzącą szkolenie będzie Pani Małgorzata Rulińska – Trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Pile.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 10 grudnia 2013 roku do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: