Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.4/1/12 (zwiększona wartość alokacji finansowej)

data publikacji: 02-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/9.4/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. W związku z powyższym na podstawie listy rankingowej ogłoszonej na stronie internetowej WUP w dniu 01.02.2013 r. do dofinansowania przyjęto następujący projekt o wartość 66 272,00 PLN.

Do pobrania: