Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/12 (zwiększona wartość alokacji finansowej)

data publikacji: 09-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.2/2/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe. Z uwagi na konieczność dopasowania potrzeb szkoleniowych do specyfiki oraz kierunków rozwojowych regionu Wielkopolski, decyzją IP wartość zwiększonej alokacji z ogólnej puli środków w wysokości 5 316 628,42 PLN przeznaczono na projekty przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia w regionie, a tym samym potencjału rozwojowego wielkopolski. W związku z powyższym na podstawie listy rankingowej ogłoszonej na stronie internetowej WUP dnia 19.02.2013 r. do dofinansowania przyjęto następujące projekty.

Do pobrania: