Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13 II posiedzenie KOP w ramach puli środków nr 2

data publikacji: 10-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przekazanych do oceny merytorycznej, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 18.11.2013 r. w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (II posiedzenie KOP).

Do pobrania: