Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 31-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 23 grudnia 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

  1. uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL z 18 października 2013 r. (znak: DZF-I-82203-69-BP/13) dotyczącej wskazanych w Załączniku nr 4 maksymalnych wartości kategorii wydatków, poprzez wskazanie, iż wartość ,,dla nie więcej niż 4 oddziałów” dotyczy oddziałów zlokalizowanych w jednej szkole, a nie w projekcie,
  2. rozszerzenie zakresu wsparcia w przypadku wyposażenia kuchni poprzez umożliwienie skorzystania ze środków oddziałom przedszkolnym, które wcześniej zapewniały żywienie lub dożywianie, zgodnie z interpretacją IZ PO KL z 23 października 2013 r. (znak: DZF-IV-82252-420-MU/13).

Zapisy nowej wersji Zasad będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. 

Do pobrania: