Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciągi z Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów VI – IX PO KL

data publikacji: 07-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 24 grudnia 2013 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 138 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 11 grudnia 2013 r., zatwierdziła przekazane przez Instytucję Pośredniczącą Plany działania dla Priorytetów VI - IX na lata 2014-2015.

Do pobrania: