Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów do współpracy

data publikacji: 13-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Izba Przemysłowo-Handlowa z Flandrii prowadzi projekt współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie "Dojrzała Przedsiębiorczość" (Senior Entrepreneurship). W związku z tym belgijska organizacja poszukuje dla tego projektu najlepszych praktyk, jak również odpowiednich partnerów ponadnarodowych, którzy będą inspiracją do opracowania metody nauczania, szkolenia, a także działań doradczych dla grupy docelowej 50+, która w wyniku np. upadłości przedsiębiorstw lub utraty pracy z innego powodu jest zagrożona wykluczeniem społecznym i całkowitą stagnacją. Celem projektu jest, aby dzięki opracowanej z partnerem metodzie, osoby starsze mogły rozpocząć własną działalność gospodarczą lub pracę na własny rachunek.

Izba Przemysłowo-Handlowa jest otwarta na współpracę. Jest szczególnie zainteresowana w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i biurami outplacementu, które mają udokumentowane pozytywne wyniki swojej działalności.

Projekt finansowany z EFS, co w przypadku Flandrii oznacza, że nie jest możliwe pokrywanie z budżetu jakichkolwiek kosztów organizacji zewnętrznych, zlokalizowanych poza Belgią. Partner ponadnarodowy, który przystąpi do współpracy powinien mieć zatem realizowany własny projekt z EFS, lub posiadać finansowane z EFS zapewnione przez dany region, władze lokalne czy inne własne źródła finansowania.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, należy kontaktować się bezpośrednio:

Antonio Georgopalis
tel.: +32 475 65 95 44
e-mail:
antonio.georgopalis@voka.be 
www.voka.be/eng

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.