Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/7.4/1/13

data publikacji: 15-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, rozpocznie się w dniu 16 stycznia br.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.