Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13 (po odwołaniu)

data publikacji: 17-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dokonywania ponownej oceny merytorycznej projektów po uwzględnieniu środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 08 stycznia 2014 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Do pobrania: