Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na niemiecką konferencję dotyczącą podnoszenia kwalifikacji opiekunów osób starszych

data publikacji: 20-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż realizatorzy projektu TDAR (Transfer and Development of ArbetSam’s Results) zapraszają na konferencję z zakresu podnoszenia kwalifikacji opiekunów osób starszych, integracji imigrantów oraz rozwoju umiejętności językowych w miejscu pracy.

Celem projektu, realizowanego przez Stockholm Gerontology Research Center w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest rozwój szkoleń zawodowych w obszarze opieki nad osobami starszymi. Przedsięwzięcie koncentruje się na podnoszeniu kwalifikacji (w tym umiejętności językowych) imigrantów zatrudnionych w sektorze opieki. Więcej na temat projektu: http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/TDAR/.

Partner niemiecki planuje organizację konferencji w dniu 25 marca 2014 r. w Jenie (Niemcy) wraz z partnerami ze Szwecji, Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Do udziału w spotkaniu zaproszone są organizacje posiadające doświadczenie w sferze opieki nad osobami starszymi, zajmujące się integracją imigrantów i/lub zainteresowane rozwojem kwalifikacji (językowych) w miejscu pracy w innych krajach.

Zainteresowane instytucje mogą wziąć udział w konferencji w charakterze gościa/słuchacza lub prelegenta, który podzieli się doświadczeniami we wskazanych obszarach z polskiego punktu widzenia. Celem zaproszenia organizacji zagranicznych jest wymiana doświadczeń, dyskusja na temat wyzwań oraz dobrych praktyk z perspektywy różnych krajów.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów podróży/hotelu dla prelegentów przez organizatorów (jednakże wymaga to oddzielnej procedury, stąd termin na zgłoszenie chęci udziału w charakterze prelegenta jest bardzo krótki). W przypadku zainteresowania udziałem w wydarzeniu lub uzyskania dalszych informacji, należy kontaktować się z organizatorami konferencji:

Franziska Kindmann
interculture.de e.V.
Lutherstr.77
07743 Jena
tel.:+49 (0)3641-639130
fax:+49 (0)3641-639132
e-Mail:
franziska.kindmann@interculture.de
www.interculture.de

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.