Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Algorytm podziału środków na realizację projektów systemowych przez powiaty województwa wielkopolskiego w roku 2014 w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL

data publikacji: 23-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia algorytm podziału środków na realizację projektów systemowych przez powiaty województwa wielkopolskiego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Algorytm podziału środków, opracowany został w oparciu o informacje przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Do pobrania: