Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL - projekty systemowe

data publikacji: 23-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza powiatowe centra pomocy rodzinie z obszaru województwa wielkopolskiego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w roku 2014 w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
od dnia 23 stycznia 2014 r. do dnia 20 lutego 2014 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod
numerem tel.: 61 846 38 70.