Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty przyjęte do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Poddziałania 9.1.1 PO KL w wyniku zwiększenia wartości alokacji finansowej

data publikacji: 28-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/9.1.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Instytucja Pośrednicząca zwiększyła pulę środków przeznaczonych na przedmiotowe Poddziałanie o wartość 5 470 755,03 PLN. W związku z powyższym na podstawie list rankingowych ogłoszonych na stronie internetowej WUP w dniach 03.09.2013 oraz 20.01.2014 r. do dofinansowania przyjęto następujące projekty.

Do pobrania: