Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Płatniczych – wersja 1.0.2

data publikacji: 13-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż został udostępniony Generator Wniosków Płatniczych – wersja 1.0.2 (GWP). Aplikacja jest instalowana lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Płatniczych to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PO KL. GWP umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i w późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność.

Pliki do pobrania:
Generator Wniosków Płatniczych