Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ocena formalna wniosków złożonych w ramach projektu pt.: ''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 31-01-2014

          

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż nadal trwa ocena formalna wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego złożonych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie indywidualnie przesłana do każdej osoby wnioskującej o wsparcie w ramach projektu w lutym br.:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku oceny pozytywnej złożonego wniosku; 
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma – w przypadku oceny negatywnej lub wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego