Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E)

data publikacji: 05-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 3 lutego 2014 r. udostępniona została wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.
Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika, należy zapoznać się z Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu należy wczytać plik XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonać ostatecznej:

  • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”; 
  • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl); 
  • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu; 
  • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

Aktualizacja generatora możliwa jest również z poziomu aplikacji. W trakcie uruchamiania użytkownik zostanie poinformowany o dostępnej aktualizacji i poproszony o akceptację. W trakcie automatycznej aktualizacji wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.

Do pobrania: