Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 7.4

data publikacji: 05-01-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Rozwój personalny-społeczny-zawodowy - kompleksowa aktywizacja 60 osób niepełnosprawnych z powiatu słupeckiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 1 081 026,61 PLN
Wartość dofinansowania: 945 878,61 PLN
Liczba zdobytych punktów: 88,5
Data podpisania umowy: 29.01.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Młodzi niepełnosprawni z powiatu średzkiego – aktywni na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy „SOS” ul. Kościuszki 6 B 63-000 Środa Wlkp.
Wartość projektu: 671 734,40 zł
Wartość dofinansowania: 671 734,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 88
Data podpisania umowy: 29.01.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Lepsze jutro
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 789 609,60 zł
Wartość dofinansowania: 706 700,59 zł
Liczba zdobytych punktów: 88
Data podpisania umowy: 12.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Nie każdy ochroniarz to Rambo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie RAZEM DLA POWIATU, ul Legionów 46, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 546 589,80 zł
Wartość dofinansowania: 546 589,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 90,5
Data podpisania umowy: 12.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Spektrum Możliwości Osoby Niepełnosprawnej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. BP. Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin
Wartość projektu: 999 480,00 zł
Wartość dofinansowania: 894 534,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 91,5
Data podpisania umowy: 18.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: WTZ (Wspieramy Tworzymy Zatrudniamy)
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Jesteśmy Równi” ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4/7 62-300 Września
Wartość projektu: 1 362 150,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 209 150,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 90
Data podpisania umowy: 12.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile ul. Węglowa 9, 64-920 Piła
Wartość projektu: 3 434 238,20 zł
Wartość dofinansowania: 3 073 318,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 107
Data podpisania umowy: 24.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Kierunek: praca – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat z Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Tak
Wartość projektu: 820 528,00 zł
Wartość dofinansowania: 820 528,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 89
Data podpisania umowy: 10.03.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: „I Ty możesz więcej – weź los w swoje ręce!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Euro - Edukator Ewa Kanabus-Koszal, ul. Skrzynka 28. 62-402 Ostrowite.
Wartość projektu:1 024 782,28 zł
Wartość dofinansowania: 857 011,28 zł
Liczba zdobytych punktów: 87,5
Data podpisania umowy: 19.03.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: „Propagowanie nowego modelu aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie konińskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, ul. Szeroka 8, 62-506 Konin
Wartość projektu: 429 088,04 zł
Wartość dofinansowania: 384 033,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5 pkt.
Data podpisania umowy: 31.03.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Niepełnosprawni na pleszewskim rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EDUFIN Usługi księgowe
i szkoleniowe Mariola Kowcuń, ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 568 916,18 zł
Wartość dofinansowania: 504 116,18 zł
Liczba zdobytych punktów: 86
Data podpisania umowy: 27-05-2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Wsparcie na starcie paszportem do sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Odolanów Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” ul. Raszkowska 36, 63-430 Odolanów
Wartość projektu: 248 712,80 zł
Wartość dofinansowania: 222 597,95 zł
Liczba zdobytych punktów: 78,5
Data podpisania umowy: 26.06.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: W końcu jest praca :-)
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 564 110,18 zł
Wartość dofinansowania: 503 210,18 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5
Data podpisania umowy: 22 .07.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Praca czeka na Ciebie :-)
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań
Wartość projektu: 613 817,78 zł
Wartość dofinansowania: 613 817,78 zł
Liczba zdobytych punktów: 84,5
Data podpisania umowy: 22.07.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Sprawni na rynku pracy – aktywizacja osób niepełnosprawnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ERMAC Maciej Raatz Jerzykowo ul. Wiosenna 12, 62-007 Biskupice
Wartość projektu: 464 328,72 zł
Wartość dofinansowania: 464 328,72 zł
Liczba zdobytych punktów: 83,5
Data podpisania umowy: 22.07.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: W pełni gotowi do pracy!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PERFEKTA Elwira Bowers, ul. Folwarczna 29D/93 61-064 Poznań
Wartość projektu: 997 791,04 zł
Wartość dofinansowania: 997 791,04 zł
Liczba zdobytych punktów: 83
Data podpisania umowy: 22.07.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Bez barier, bez stereotypów – równość szans dla osób niepełnosprawnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ERMAC Maciej Raatz Jerzykowo ul. Wiosenna 12, 62-007 Biskupice
Wartość projektu: 684 463,44 zł
Wartość dofinansowania: 684 463,44 zł
Liczba zdobytych punktów: 76
Data podpisania umowy: 13.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: „Kompetencje dają możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBit” Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
Wartość projektu: 771 342,31 PLN
Wartość dofinansowania: 771 342,31 PLN
Liczba zdobytych punktów: 74,5
Data podpisania umowy: 12.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Akademia Ekonomii Społecznej – niewidomi na nowoczesnym rynku pracy!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
Wartość projektu: 390 754,10 PLN
Wartość dofinansowania: 390 754,10 PLN
Liczba zdobytych punktów: 75
Data podpisania umowy: 13.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: „Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - szansą na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
Wartość projektu: 538 545,48 PLN
Wartość dofinansowania: 538 545,48 PLN
Liczba zdobytych punktów: 80
Data podpisania umowy: 13.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: „Młodzi-->niepełnosprawni-->wykwalifikowani”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Eurodoradztwo” Magdalena Binkowska – Jenczyk, ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 701 792,20 PLN
Wartość dofinansowania: 701 792,20 PLN
Liczba zdobytych punktów: 80
Data podpisania umowy: 12.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Przepis na życie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EWAL Ewelina Korczak, ul. Strzegomska 206/208, 54-432 Wrocław
Wartość projektu: 731 781,62 zł
Wartość dofinansowania: 731 781,62 zł
Liczba zdobytych punktów: 82
Data podpisania umowy: 13.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Akademia Młodego Niepełnosprawnego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek, ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 1 205 717,75 PLN
Wartość dofinansowania: 1 205 717,75 PLN
Liczba zdobytych punktów: 79
Data podpisania umowy: 13.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Bez barier!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań
Wartość projektu: 454 642,50 zł
Wartość dofinansowania: 404 442,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 76
Data podpisania umowy: 13.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: „Akcja Aktywizacja”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 500 200,85 zł
Wartość dofinansowania: 446 100,85 zł
Liczba zdobytych punktów: 87
Data podpisania umowy: 13.08.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Kaliscy niepełnosprawni pełnosprawni na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Leute Zentrum” Łukasz Wójcikowski, ul. Płk. Dr. Stanisława Więckowskiego 20 lok. 52, 90-722 Łódź
Wartość projektu: 134 220,00 zł
Wartość dofinansowania: 116 220,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5
Data podpisania umowy: 13.03.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Telemarketing szansą dla niepełnosprawnych Wielkopolan
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eureka Sp. z o.o., ul. Innowatorów 8 Dąbrowa k/Poznania, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 872 862,69 zł
Wartość dofinansowania: 872 862,69 zł
Liczba zdobytych punktów: 71
Data podpisania umowy: 15.12.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/13
Tytuł projektu: Pełnosprawni na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno
Wartość projektu: 1 895 441,44 zł
Wartość dofinansowania: 1 895 441,44 zł
Liczba zdobytych punktów: 71
Data podpisania umowy: 15.12.2014 r.