Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/12

data publikacji: 12-02-2014

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu nr POKL/8.1.3/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
ANNA ANDRZEJEWSKA
KOZIEGŁOWY
2
DOROTA NOWAK
POZNAŃ
3
MAGDALENA FROST
CZEMPIŃ
4
MAGDALENA PARCHLINIAK
POZNAŃ
5
KATARZYNA LENORT
POZNAŃ
6
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
7
KATARZYNA PAWLICKA
POZNAŃ
8
PAWEŁ CZARNECKI
BYDGOSZCZ
9
REMIGIUSZ SZMAJDA
POZNAŃ
10
MAGDALENA BURDAJEWICZ (SITEK)
POZNAŃ
11
MONIKA GALAS-PODGÓRECKA
LUBOŃ
12
HANNA BYSTRA
POZNAŃ
13
MAGDALENA KACZMAREK
POZNAŃ
14
PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI
POZNAŃ
15
ALICJA WÓJCIK
POZNAŃ
16
MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK
POZNAŃ
17
ALICJA URBANIAK
POZNAŃ
18
ANNA KUPIDURA
POZNAŃ
19
AGNIESZKA BUDZYŃSKA
POZNAŃ
20
ANNA PAWŁOWSKA
POZNAŃ
21
SANDRA KORTAS - DORSZ
POZNAŃ
22
AGATA KOSTRO
POZNAŃ
23
ŁUKASZ WAJDA
POZNAŃ