Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o aktualizacji Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL

data publikacji: 12-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała aktualizacji Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL.

Główne zmiany w Wytycznych:

 • większość wprowadzonych zmian miała charakter redakcyjny;
 • Rozdział I. Wstęp. Dodano Krajową Instytucję Wspomagającą jako instytucję uczestniczącą w procesie komunikacji;
 • Rozdział II. Logotyp PO KL w wersji angielskiej - wprowadzono zapis odnoszący się do zastosowania formy uzupełniającej logotypu PO KL w wersji ang.: Zastosowanie logotypu w formie uzupełniającej powinno mieć miejsce w sytuacji, jeżeli nie ma możliwości użycia znaku podstawowego, ze względu na niewystarczającą wielkość lub orientację (poziom-pion) miejsca znakowania. W innych przypadkach należy stosować znak podstawowy.
 • Rozdział II. Logotyp PO KL – pole podstawowe i ochronne - rozbudowano informację dot. parametrów tworzenia pola ochronnego oraz pola znaku: Wielkość tworzenia modułu konstrukcyjnego pola ochronnego wynosi ¼ wysokości znaku graficznego, natomiast wielkość pola znaku powinna stanowić wartość modułu, czyli ½ wysokości znaku.
 • Rozdział IV. Zasady stosowania logotypu UE / Kolorystyka flagi UE - uaktualniono link do strony Generalnego Sekretariatu KE z informacjami nt. logotypu UE.
 • Rozdział IV. Zasady stosowania logotypu UE / Odwołanie słowne do UE i EFS – wprowadzono zapis informujący o tym, że wariantem podstawowym tego emblematu jest logo UE z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej (dotychczas obowiązywał zapis, że wariantem podstawowym tego logotypu jest flaga UE z dwoma odwołaniami).
 • Rozdział V. Zestawienia logotypów - w opisie przedstawiającym prawidłowość tworzenie zestawienia logotypów przeformułowano zapis informujący, że w przestrzeni pomiędzy obowiązkowymi logotypami mogą zostać umieszczone inne znaki.
 • Rozdział V. Zestawienia logotypów. Przykłady zestawień - dodano cztery zestawienia logotypów: logo PO KL i logo UE z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz logo PO KL i logo UE bez żadnego odwołania słownego.
 • Rozdział VI. Zasady oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO KL:
  • Tabela z przykładami oznaczeń dla dużych materiałów promocyjnych:
   • usunięto naklejki na sprzęt i wyposażenie informujące o współfinansowaniu jako przykład dużego materiału promocyjnego,
   • uzupełniono zapis dot. możliwości opcjonalnego zastosowania innych znaków w ciągu obowiązkowych logotypów,
   • wyłączono z obowiązku stosowania informacji o współfinansowaniu w prezentacjach Power Point, notatnikach, teczkach, kalendarzach.
  • Tabela z przykładami oznaczeń dla małych materiałów promocyjnych:
   • dodano naklejki na sprzęt i wyposażenie,
   • uzupełniono zapis dot. możliwości opcjonalnego zastosowania innych znaków w ciągu obowiązkowych logotypów,
   • zawarto informację dot. odstępstwa w wyjątkowych sytuacjach przy zastosowaniu odwołania słownego Unia Europejska przy logotypie flagi UE (gadżety charakteryzujące się małą powierzchnią nadruku),
   • zamieszczono informację dot. zastosowania w dwóch przypadkach informacji o współfinansowaniu (naklejki na sprzęt i wyposażenie oraz nadruki na płyty).
  • wszystkie publikacje powinny zawierać logotypy oraz jasne wskazanie na współfinansowanie publikacji ze środków UE w ramach EFS na froncie lub na tylnej części okładki, ewentualnie na froncie i tylnej części okładki łącznie (dotychczas obowiązywał zapis: wszystkie publikacje powinny zawierać logotypy oraz jasne wskazanie na współfinansowanie publikacji przez EFS co najmniej na stronie redakcyjnej),
  • w sytuacji obustronnego zastosowania obowiązujących logotypów informacja o współfinansowaniu publikacji nie musi być zamieszczana obustronnie,
  • przeniesiono zapis dot. stosowania informacji o współfinansowaniu w przypadku publikacji i dużych materiałów informacyjno-promocyjnych do części pt. Stosowanie informacji o współfinansowaniu (str. 24) – w części dot. stosowania informacji o współfinansowaniu ujednolicono zapis, który obecnie brzmi: Szkolenie (spotkanie, publikacja, konferencja itp.) współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  •  Publikacje w wersji elektronicznej:
   • usunięto format VHS,
   • publikacje w wersji elektronicznej, podczas odtwarzania z nośników danych lub stron www (które są odzwierciedleniem wersji papierowych zawierające np. logotypy na stronie redakcyjnej oraz na tylnej części okładki wraz z informacją o współfinansowaniu) nie ma obowiązku, aby informacja o współfinansowaniu wraz z logotypami również ukazywała się na pierwszej stronie/głównym widocznym ekranie/oknie powitania, które ukazuje się jako początkowe,
   • zniesiono obowiązek umieszczania informacji o współfinansowaniu w przypadku prezentacji multimedialnych,
  • Gadżety - w wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element ten nie jest obowiązkowy. Natomiast w przypadku materiałów promocyjnych, których powierzchnia z uwagi na ich wielkość, rodzaj lub techniki wykonania nadruku będą na to pozwalały, zaleca się zastosowania oznaczenia wariantu podstawowego dla dużych materiałów umieszczając emblemat UE z odwołaniem słownym do UE oraz do EFS.
  • Strony internetowe - banery internetowe zamieszczane na stronach www, (które również zawierają obowiązkowe logotypy oraz informację o współfinansowaniu) nie muszą obowiązkowo posiadać stosownych logotypów wraz z informacją o współfinansowaniu.

Do pobrania: