Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana danych kontaktowych do działu HelpDesk dla Generatorów PO KL

data publikacji: 24-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki poinformowała o zmianie wykonawcy świadczenia usług wsparcia technicznego dla Generatorów PO KL.

Od dnia 24 lutego 2014 r. obowiązki w zakresie świadczenia przedmiotowego wsparcia realizowane będą przez firmę Britenet Sp. z o.o..

W związku z powyższym od dnia 24 lutego 2014 r. obowiązują następujące dane kontaktowe do działu HelpDesk:

tel.: (81) 311-00-32
fax: (81) 463-44-69
e-mail: generator@britenet.com.pl

Usługa wsparcia technicznego świadczona będzie bez zmian tj. w dniach roboczych od godziny 8:15 do godziny 16:15.

Wszystkie dane kontaktowe do działu HelpDesk wraz z aktualną procedurą zgłaszania problemów zostaną udostępnione na stronie www.efs.gov.pl w dziale poświeconym generatorom w dniu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego wykonawcę.