Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie KOP 7.3

data publikacji: 13-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr POKL/7.3/1/08 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostanie przedłużony do dnia 5 grudnia 2008 roku.