Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/1/14

data publikacji: 25-02-2014

                         

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów PO KL (projektodawców) na:

Spotkanie informacyjne dotyczące
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL
(konkurs zamknięty nr PO KL/8.1.2/1/14)

Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 lutego 2014 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
11:30-12:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
12:00-13:30 Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL
13:30 Zakończenie spotkania

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2014.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do 26 lutego 2014 r. do godz. 12:00.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do 26 lutego 2014 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie najpóźniej 26 lutego 2014 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

Pytania zgłaszane przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Pytania zadawane podczas spotkania informacyjnego w ramach dokumentacji konkursowej z Poddziałania 8.1.2 PO KL