Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 26-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Oddział Projektów Własnych zakończył ocenę Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Łącznie oceniono 448 Wniosków, co pozwoliło na wyłonienie 393 osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.

Załącznik: Lista rankingowa

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego