Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektu pt.: ''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 05-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przedłużeniu uległ termin zakończenia oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego złożonych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

W związku z powyższym informacje o wynikach oceny będą przesyłane w marcu br.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego