Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie beneficjentów komponentu regionalnego PO KL do udziału w akcji promocyjnej poświęconej obchodom 10-lecia obecności Polski w UE

data publikacji: 12-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza beneficjentów komponentu regionalnego PO KL do organizacji między 1 a 11 maja 2014 roku Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Stanowić one będą element ogólnopolskiej akcji promocyjnej koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, poświęconej obchodom 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Jubileusz ten pozwoli na podsumowanie korzyści płynących z naszego członkostwa w strukturach europejskich nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale i regionalnej. Zatem to doskonała okazja, by pokazać jak PO KL zmienił Wielkopolskę.

IZ PO KL wraz z IP PO KL zadba o promocję organizowanych w regionie Dni Otwartych. Beneficjenci biorący udział w akcji otrzymają ulotki i plakaty. W prasie pojawią się ogłoszenia.

Szczegóły organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich określa stworzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju regulamin. Nie precyzuje on formy, jaką mają przybrać organizowane przez beneficjentów wydarzenia – warsztaty, zwiedzanie, zniżki na usługi etc.

Proponowane odwiedzającym atrakcje należy opisać w zgłoszeniu do udziału w akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (załącznik do regulaminu). Wypełnione formularze należy przesłać mailowo na adres a.chodnicka-olszak@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 15.04.2014 r. Każdorazowo należy pamiętać o ich podpisaniu przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta.

W przypadku pytań bądź wątpliwości można kontaktować się z pracownikiem Wydziału Komunikacji Medialnej i Rozwoju Zasobów Ludzkich WUP w Poznaniu – Panią Agnieszką Chodnicką – Olszak (e-mail: a.chodnicka-olszak@wup.poznan.pl, tel. 61 846 37 17).

Do pobrania: